Książki

Lewandowski Wojciech – Wyżej niż kondory … 70 lat później. VavaPress 2008

Lewandowski Wojciech – Zamknij oczy i pomyśl o Andach … VavaPress 2011

Lewandowski Wojciech – Przez pustynie na ośnieżone szczyty. MUZA SA 2013

Pluta Aleksandra – Na fali historii. Wspomnienia Polaków w Chile. Ambasada RP w Santiago de Chile

2010

Pluta Aleksandra – Raul Nałęcz-Małachowski. Wspomnienia z dwóch kontynentów. Księgarnia

Akademicka 2012

Wróbel Herkulan Antoni – 50 lat przy ołtarzu. Jesień mojego kapłaństwa. Buenos Aires 2010

Malczewski Zdzisław – Polonii brazylijskiej obraz własny. Zapiski emigranta ( 2007 – 2010 ). Biblioteka

Iberyjska 2010

Malczewski Zdzisław – Ślady polskie w Brazylii . Biblioteka Iberyjska 2008

Majcherczyk Jerzy – Zdobycie rio Colca. Pracownia AA s.c.

Ostrowski Wiktor – Wyżej niż kondory. Sport i Turystyka 1959

Korabiewicz Wacław – Mato Grosso. Czytelnik 1989

Jałbrzykowski Andrzej Grabia – Biblioteka Iberyjska 2006

Czarniecki Stefan – Dalej od Buenos. Poznaj Świat 2011

Morawski Tomasz – Więźniowie. Ekwador, kokaina i … Zysk i s-ka 2008